Osnova školení pracovník vývoje

08.12.2012 16:42

1. Hodnocení úrovně talentu a nápadu
2. Rozvoj úrovně schopností
3. Analytický, kreativní, inovační a organizační talent
4. Strategie uvádění nápadu do práce (výroby)
5. Plánování vývoje a vedení vývojového týmu
6. Princip jasného přidělování odpovědností
7. Plánování etap vývoje, přezkoumání, verifikace, validace a modifikace
8. Stanovování vzájemných vazeb, vzahů a mechanismů efektivní komunikace
9. Definice úplných a jednoznačných požadavků na vývoj, které nejsou v rozporu
10. Specifikace požadavků na funkčnost, výkonnost a bezpečné a správné používání
11. Specifikace charakteristik produktu a odvozování informací
12. Zpracování informací vhodných pro výrobu a poskytování služeb
13. Specifikace přejímacích kritérií produktu
14. Zásady v oblasti ochrany obchodního tajemství a autorských práv
15. Ceniny- identifikace, klasifikace, označování, kopírování, bezpečné nakládání

Posuzování míry inovačního talentu pracovníků vývoje
10. Průměr – aktivity vykonává bez přemýšlení
9. Lehký nadprůměr -zlepšuje elementární řešení
8. Nadprůměr – zlepšovatel řešení
7. Výrazný nadprůměr – inovátor procesních změn
6. Velmi výrazný nadprůměr – elementární řešení
5. Výrazný talent – elementární technologické řešení věci
4. Velmi výrazný talent elementárně inovuje stav řešení věci
3. Velmi kreativní talent – inovuje stav řešení věci
2. Mimořádně kreativní talent – výrazně inovuje stav řešení věci
1. Genius -přichází s novým principem věci

 

Vyhledávání

                    

 

© 2013 EKA international s.r.o.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode