Osnova školení o právním povědomí

08.12.2012 16:50

1. Hodnocení souladu systému řízení s aktuálními legislativními požadavky; obchodní zákoník; občanský zákoník; zákoník práce; bezpečnostně právní legislativa ochrany obchodního tajemství; bezpečnostně právní legislativa ochrany osobních údajů.
2. Zdroje a postupy zpracovávání informací; prokazování shody – metody, formy a prostředky zjišťování; trestní zákoník; dokumentace z analýzy informací, její eidence a příprava k předání oprávněnému subjektu; workshop a test.

 

Vyhledávání

                    

 

© 2013 EKA international s.r.o.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode