Osnova školení manažer kvality

08.12.2012 16:34

1. Uplatňování principů managementu kvality
2. Organizace systému managementu kvality
3. Uplatňování principů řízení procesů
4. Management zdrojů
5. Aplikace technik zlepšování kvality
6. Dosahování kvality v logistice, při prodeji a v poprodejních službách
7. Aplikace managementu procesů návrhu a vývoje
8. Nákup a uzavírání smluv
9. Zajišťování kontroly procesů výroby a služeb
10. Monitorování a měření procesů, produktů
11. Sběr dat a analýza údajů, statistické metody
12. Kontrola, zkoušení a metrologie
13. Řízení neshody
14. Řízení kvality v personální oblasti se zohledněním sociálních aspektů
15. Orientace v legislativě
16. Praktická aplikace znalostí

 

Vyhledávání

                    

 

© 2013 EKA international s.r.o.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode