Svěřenecký fond a PlatonCoin

Diskuze o nejvhodnějším řešení správy aktiv pro budoucnost