Svěřenecký fond a PlatonCoin

26.01.2021
Diskuze o nejvhodnějším řešení správy aktiv pro budoucnost